Как Cyberint може да ви помогне да постигнете съответствие с Директивата МИС 2 (Directive NIS 2)?

Cyberint_Directive_NIS2

Директивата за мрежова и информационна сигурност МИС 2 (Network and Information Security 2 Directive NIS2) е важна стъпка към повишаването на сигурността на критичните инфраструктури, които са от съществено значение за функциониране на обществото и икономиката. 

Директивата МИС 2 (NIS 2) въвежда по-строги изисквания относно управлението на риска, мрежовата сигурност и докладването на инциденти. Тя отразява ангажимента на ЕС да поддържа висок стандарт за киберсигурност в държавите членки, като гарантира, че както публичните, така и частните организации са подготвени да се справят със все по-сложните киберзаплахи на днешния ден.  

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Един от ключовите фокуси на МИС 2 (NIS 2)е изискването организациите да идентифицират нивото на риска, пред който са изправени. Организациите, попадащи в обхвата на МИС 2, са задължени да предприемат мерки за минимизиране на киберрисковете, включително:  

  • Управление на инциденти 
  • Сигурност на веригата за доставки 
  • Подобрена мрежова сигурност 
  • Контрол на достъпа и криптиране. 
Cyberint предоставя набор от възможности, които помагат на организациите да оценят рисковете, включително: 

В допълнение, всеобхватните и интелигентни възможности за докладване на заплахи от доставчици като Cyberint, могат да допринесат значително за осигуряване на съответствие с NIS 2, т.к. могат да докажат, че съответните заплахи са били документирани и докладвани. 

Тези възможности помагат на организациите, засегнати от МИС 2 (NIS 2), да оценяват ефективно риска и да прилагат защитни мерки за управление на този риск. 

Cyberint е призната от Frost and Sullivan за „Компания на годината“ в индустрията, в категорията “Global External Risk Mitigation & Management (ERMM)”. Можете да изтеглите пълния доклад на Frost and Sullivan ТУК.

СИГУРНОСТ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Директивата МИС 2 (NIS 2) изисква субектите да управляват не само собствените си ИТ активи, но и рисковете във веригите за доставки. 

Cyberint Supply Chain Intelligence непрекъснато идентифицира доставчиците и технологиите на организацията, следи и оценява рисковете от трети страни, и генерира предупреждения за сериозни рискове и нарушения в реално време. Разузнаването на веригата на доставки позволява автоматизирано откриване на технологиите на трети страни, използвани от дадена организация, както и на доставчиците, които предоставят тези технологии. Организациите получават разширени възможности за докладване, за да информират заинтересованите страни за съответните рискове по веригата на доставки.

ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКИПИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ

Директивата МИС 2 (NIS 2) изисква не само оценка, мониторинг и докладване на заплахите и рисковете, но и ефективна реакция от страна на отговорния екип за реагиране при инциденти.

Cyberint Threat Intelligence предоставя на организациите конкретни насоки за заплахите, засягащи всички аспекти на цифровите им активи, така че организациите да могат да реагират бързо и ефективно. Докладите за разузнаване на заплахите на Cyberint предоставят съществения контекст и оценка на риска, от които организациите се нуждаят, за да определят какви контрамерки са необходими за смекчаване на последиците с минимално време за възстановяване (MTTR). 

ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

Откриването и докладването на инциденти е друг ключов елемент от Директивата МИС 2 (NIS 2). Решението на Cyberint предоставя възможности за откриване на инциденти и реакция. В допълнение осигурява бързо откриване на изтекли данни, както и изтекъл изходен код. Отговорните екипи са информирани, което демонстрира надлежна грижа от страна на организациите и помага да се избегнат санкциите на Директивата МИС 2 (NIS 2). Докладите на Cyberint също така осигуряват необходимия контекст за създаването на подробни доклади за инциденти. 

Реагирането на инциденти изисква и други функции, които не са във фокуса  на Cyberint, като например координиране на операциите по киберсигурност след пробив. Въпреки това, Cyberint осигурява оперативна информация за заплахите, необходима за предотвратяване на рисковете и докладване, съгласно изискванията на Директивата МИС 2 (NIS 2). 

Cyberint притежава ключови сертификати, необходими за осигуряване на ефективни резултати в областта на киберсигурността, включително:

Като цялостна платформа за управление на външния киберриск, която безпроблемно интегрира разузнаване на заплахите (Threat intelligence), мониторинг на Dark Web, управление на повърхността на атака (Attack Surface Management), защита на фирмените активи и управление на риска от трети страни, Cyberint предоставя пълния набор от инструменти, необходими за преодоляване на предизвикателствата свързани с постигането на съответствие с Директивата МИС 2 (NIS 2).

Сподели:

Още публикации:

Свържете се с нас

Контакти

При нужда от технологична експертиза, както и обсъждане на идеи за проекти, моля свържете се с нас

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.