Поверителност

Съобщение на Еском България ЕООД за поверителност на данните

В какви случаи Еском България ЕООД може да обработва Ваши лични данни?

Защо Еском България ЕООД може да обработва ваши лични данни?

Еском България ЕООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на Еском България ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на Еском България ЕООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

Правни основанияДейности, действия, интереси
Законни бизнес цели на Еском България ЕООДСтопанска дейност на Еском България ЕООД
Сключване и/или за изпълнение на договор  Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношенияГарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
Спазване на правни задълженияИзпълнение на задължения на Еском България ЕООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
Получено Ваше съгласиеЗа да се регистрирате на нашия сайт;За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.

Какви видове лични данни обработва Еском България ЕООД

В зависимост от конкретната цел, Еском България ЕООД може да обработва различни набори данни:

За наши служители по трудови/граждански договори:

За какви срокове се обработват Ваши лични данни?

Пазим лични данни за срокове, съобразени с конкретната цел или цели, за които са събрани или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни http://www.escom-bg.com , на e-mail адрес: office@escom-bg.com или на нашия адрес: София, ул. Мюнхен, № 8.

Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на Еском България ЕООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите копие от личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим ако е технически възможно.

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

В съответствие със законовите изисквания за защита на лични данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, като:

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/

Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

http://www.escom-bg.com , e-mail адрес: office@escom-bg.com, или на нашия адрес: София, ул. Мюнхен, № 8.

Кои сме ние и как да ни намерите?

Еском България ЕООД, EИК 130691973

Седалище и адрес на управление: 1592 София; ул. Мюнхен, № 8

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.