CyCognito

CyCognito дава възможност на компаниите да поемат пълен контрол върху мрежовата си инфраструктура, като разкрива и елиминира критичните рискове за кибер сигурността.
Cycognito logo 600x300px

За компанията:

CyCognito е израелска компания, която е специализирана в превенцията на рисковете от киберзаплахи. Техните приложения са създадени да разкриват и елиминират критичните пропуски в сигурността, за които компаниите  дори и не подозирали.

Решения:

CyCognito – Attack Surface Monitoring

Платформата CyCognito се фокусира върху това какво мислят, виждат и правят нападателите, за да помогне за драстичното намаляване на общия бизнес риск. Без необходимост от внедряване, платформата автономно открива и картографира цялата външна повърхност и изложените в интернет активи за дадена организация и идентифицира бизнес контекста на активите. След това тества изложените в интернет активи, търсейки пътя на най-малкото съпротивление и критичните точки на излагане, които нападателите могат най-лесно да експлоатират. Платформата CyCognito приоритизира рискове въз основа на интереса на нападателя, откриваемостта и възможността за използването им. Цялата тази информация се доставя на оперативните екипи чрез потребителски интерфейс и с помощта на широк набор от интеграции и автоматизирани работни потоци като по този начин позволява за своевременната им реакция. Това ускорява отстраняването на проблеми, като предоставя информация, доказателства и предписани насоки как да бъдат коригирани.Dencrypt Communication Solution включва приложението Dencrypt Connex и Dencrypt Server System.

Възможности на платформата

Платформата CyCognito дава възможност за идентифициране, приоритизиране и елиминиране на най-критичните кибер рискове за дадена организация включващи:

Откриване и картографиране на повърхност на атака

CyCognito автоматично открива активите, изложени в интернет като елиминира слепите петна, причинени от неизвестна или забравена инфраструктура и предоставя единен и пълен опис на цифровите активи.

Автоматизирано тестване на сигурността

С непрекъснато, активно тестване на сигурността на всички разкрити активи в интернет, платфорамта дава възможност да бъдат открити истинските уязвимости за дадена организация. Някои проблеми, открити при активно тестване, включват слаби и неправилно конфигурирани протоколи и шифри, проблеми с вписването в различните системи, атаки от тип “man-in-the-middle“ и незащитени или открити данни.

Интегрирано разузнаване за заплахи и експлоатиране

CyCognito използва разузнаване за заплахи в комбинация с данни за уязвимости на изложените на атаки активи за да покаже узязвимите места и тези, който са с най-голяма вероятност от атака.

Интелигентни насоки за коригиране

Платформата дава насоки и план за коригиране на откритите проблеми, което подпомага работата на оперативните екипи.

Как работи CyCognito?

Бизнес графика и взаимоотношения с активи

Автоматично определя бизнес контекста

Непрекъснато тества сигурността в мащаб

Приоритизира рисковете

Ускорява възстановяването

Интересувате се от продуктите на CyCognito?

Свържете се с нас на посочените контакти или като използвате формата.

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.