OpenText

Със своето портфолио Open Text (Преди: Micro Focus) предоставя насочени към клиентите иновации между DevOps, хибридни информационни технологии, управление на сигурността и риска и прогнозен анализ.
OpenText Logo

За компанията:

OpenText е канадска компания, световен лидер в разработването и предоставянето на софтуерни решенията за управление на информация, анализ на данни, автоматизация на бизнес процеси, информационна и киберсигурност, като помага на организациите да оптимизират производителността, да рационализират бизнес процесите и да намалят разходите за ИТ.

В края на м. януари 2023 г., OpenText придоби Micro Focus. Micro Focus внася значителни технологии в OpenText, което ще позволи на компанията да навлезе в нови сегменти по отношение на решенията, услугите и клиентската база и да се утвърди, като водеща в областта на информационната сигурност и киберсигурността.

Решенията и продуктите на OpenText, които преди се предлагаха под марката Micro Focus, ще продължат да се предоставят и поддържат от Еском България ЕООД, дистрибутор с добавена стойност (VAD) за България. Споразуменията за професионални услуги, регистрациите на сделки и одобрените отстъпки са актуални.

Решения:

Решенията на Micro Focus, които сега са част от OpenText, са разпределени в различни категории и обхващат различни индустрии и бизнес сектори, включително държавна администрация, финанси, здравеопазване, телекомуникации, образование, туризъм, енергетика, автомобилостроене и други. 

NetIQ Identity and Access Management

Решението за управление на идентичността и достъпа на OpenText помага на организациите да осигурят сигурен и ефективен достъп на потребителите до различни системи и приложения, както вътрешни, така и в облака. NetIQ Identity and Access Management включва функционалности, като управление на идентичността и ролите, Single Sign-On, многофакторно удостоверяване, автоматизирано управление на достъпа и др. То позволява на организациите да оптимизират процесите си, да намалят риска от неоторизиран достъп и да спазват регулаторните изисквания за защита на данните, допринасяйки за сигурността и ефективността на информационните ресурси.

Enterprise Business Intelligence | Sentinel

Sentinel на OpenText е SIEM (Security Information and Event Management) решение, което се използва за управление на инциденти по сигурността. Чрез използването на автоматизирани и интелигентни аналитични функции, Sentinel помага на екипите по сигурността да идентифицират и предотвратят потенциални атаки и нарушения на сигурността. Платформата предоставя различни визуализации, табла за управление и предупреждения, които подпомагат операторите да проследят и изследват инцидентите, както и да предприемат бързи и ефективни мерки за справяне с тях. Sentinel Enterprise решението на OpenText помага на организациите да подобрят оперативната сигурност, да намалят времето за откриване и реакция на инцидентите, и да поддържат непрекъснатостта на бизнеса.

NetIQ Advanced Authentication

Решението Advanced Authentication предоставя възможност за удостоверяване без пароли, като помага на организациите да постигнат съответствие с регулаторните изисквания и да подобрят сигурността на своите системи и данни. Advanced Authentication предоставя централизирано управление на удостоверяването спрямо нуждите на всяка организация, както и интеграция със съществуващи системи. Решението е мощен инструмент за повишаване на сигурността и защитата на данните, като същевременно осигурява удобство и гъвкавост за потребителите.

ZENworks Suite

Включително: Service Desk, Asset Management, Configuration Management, Endpoint Security Management, Patch Management

Решението ZENworks Suite е интегрирана платформа за управление на крайните точки (End-Point Management), която помага на организациите да управляват и защитават своите IT активи и данни, подобрява производителността, намалява риска от нарушения на сигурността и оптимизира IT операциите в организацията. Със своите разнообразни функционалности и инструменти, ZENworks Suite предоставя пълен контрол върху всяка крайна точка в мрежата, включително работните станции, мобилни устройства и сървърите.

IDOL

Решението IDOL е фокусирано върху анализа на неструктурирани данни (Unstructured Data Analytics), като използва AI и Machine Learning. С помощта на IDOL, организациите могат да обработват, анализират и извличат ценна информация от различни източници, като например документи, електронни съобщения, социални медии, аудио и видео файлове, и други. Платформата използва алгоритми за разпознаване на езика, категоризация, откриване на модели и връзки, което позволява на потребителите да извлекат смислена информация от неструктурирани данни.

Voltage

Voltage е решение, което се фокусира върху защитата на данните и осигуряването на поверителността им, в различни среди и различни системи по време на трансфер, съхранение и обработка. Voltage е съвместимо с различни системи и платформи, което позволява на организациите да го интегрират във вече съществуващата си инфраструктура. Решението е скалабилно и може да се разширява според нуждите на предприятието.

OpenText Cybersecurity:

Еском България е VAD на цялото портфолио от решения на OpenText (Преди: Micro Focus). След сливането на Micro Focus с ОpenТext, подразделението CyberRes носи наименованието OpenText Cybersecurity. В портфолиото му са включени решения за удостоверяване, управление на достъпа и управление на заплахите, информационна и киберсигурност:

При внедряването на стратегии за киберсигурност, решенията на OpenText могат да помогнат на организациите да идентифицират потенциални заплахи, да установят и прилагат съответните политики и процедури за защита, да следят за нарушения и да реагират бързо в случай на инцидент. Решенията на OpenText могат да помогнат на организациите да постигнат по-високо ниво на киберсигурност и да предпазят своята информация и инфраструктура от потенциални кибератаки.

Интересувате се от продуктите на OpenText?

Свържете се с нас на посочените контакти или като използвате формата.

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.