One Identity

One Identity предоставя решения за управление на идентичности, управление на достъпа и управление на привилегировани акаунти, които улесняват и защитават дигиталната ви трансформация.
Oneidentity logo 600x300px

За компанията:

One Identity е доказан лидер в световен мащаб в областите: управление на идентичността и достъпа (IAM) и управление на привилегирования достъп (PAM). Решенията на One Identity помагат на организациите по света да повишат оперативна си ефективност, да намалят риска и административните разходи, и да подобрят цялостната си киберсигурност. Компанията управлява над 500 милиона идентичности за повече от 11 000 организации по света.

Решения:

Платформата Unified Identity Security на One Identity, интегрира най-добрите в класа си възможности за: управление и администриране на идентичността (Identity Governance and Administration), управление на достъпа (Access Management), управление на привилегирования достъп (Privileged Access Management) и управление на Активната директория (Active Directory Management), като позволява на организациите да преминат от изолиран към цялостен подход.

One Identity SafeGuard Privileged Access Management (PAM)

Управлението на привилегирования достъп е механизъм за информационна сигурност, който защитава идентичностите със специален достъп и възможности, извън тези на обикновените потребители. Към привилегированите акаунти се подхожда с особено внимание, тъй като те представляват риск за техническата среда, а с решението за управление на привилегирования достъп (PAM) на One Identity, клиентите защитават и контролират привилегирования достъп в различни среди и платформи.

ИТ администраторите изпитват затруднения при управлението на привилегировани потребители по редица причини, част от тях са:

С One Identity Safeguard (PAM) намалявате рисковете за сигурността и получавате решение на предизвикателствата:

One Identity Safeguard for Privileged Sessions

Решението на One Identity за защита на привилегировани сесии предлага контрол, наблюдение и запис на привилегированите сесии на администратори, отдалечени доставчици и други високорискови потребители. С внедряването на решението Safeguard for Privileged Sessions организациите получават:

Safeguard for Privileged Passwords

Решението на One Identity за защита на привилигировани пароли автоматизира, защитава и опростява предоставянето на привилегировани сертификати. С внедряването на решението Safeguard for Privileged Passwords организациите получават:

One Identity Safeguard for Privileged Passwords 6.7 е сертифицирана по Common Criteria спрямо одобрения от NIAP профил за защита на мрежови устройства, версия 2.2e.

Safeguard for Privileged Analytics

Решението за анализ на заплахите за привилегировани потребители ви дава възможност да идентифицирате високорискови привилегировани потребители, да наблюдавате за подозрително поведение и да разкривате неизвестни досега заплахи отвътре и отвън на вашата организация. Решението на One Identity открива аномалии и ги категоризира по риск, което ви позволява да определяте приоритети и да предприемате подходящи действия, като резултатът е предотвратяване на нарушения на данните. С внедряването на решението Safeguard for Privileged Analytics организациите получават:

Safeguard Authentication Services

Решението One Identity Safeguard Authentication Services Интегрирайте дава възможност на потребителите да влизат в системи, различни от Windows, като използват своите AD идентификационни данни. С внедряването на решението Safeguard Authentication Services организациите получават:

Safeguard On Demand

Това решение за управление на привилегирования достъп (PAM), базирано на SaaS, осигурява сигурен, ефективен и съвместим начин за управление на привилегировани акаунти.

SaaS решението на One Identity е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 и е приведено в съответствие с допълнителните насоки за прилагане на контрол в ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019.

С внедряването на решението Safeguard On Demand sрганизациите получават:

Нека илюстрираме концепцията за привилегирован достъп с пример от реална банка:

“Една типична банка има клиенти, касиери и мениджъри. Всеки "потребител" има различно ниво на привилегирован достъп до паричните средства на банката:

В този банков пример касиерите и мениджърите са привилегировани потребители. Тъй като тези роли имат достъп до по-голяма част от паричните средства на банката, отколкото клиентите, банката трябва да приложи допълнителни мерки за сигурност, преди да предостави достъп на касиерите и мениджърите.“

Най-добри практики за управление на привилегирования достъп:

Решението за управление на привилегирования достъп е ефективно само ако се прилага. Затова организациите трябва да вземат предвид следните най-добри практики:

Интересувате се от продуктите на One Identity?

Свържете се с нас на посочените контакти или като използвате формата.

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.