Решения

Дистрибуция на цялостни решения

Да е учено - добро, да е умно... по-добро

Стара поговорка гласи: „Да е учено – добро, да е умно, по-добро“. Еском България ЕООД включва в екипа си търговски и технически експерти, както и експерти за осъществяване на Business Analysis, експерти за Управление на проекти, експерти за внедряване на решенията по проектите. Еском България има компетенциите да осъществи целия цикъл на продажба, като се започне от техническо проучване, техническа дискусия или презентация, мине се през процеса по „Request for Information“ (RFI), организиране и осъществяване на „Proof of Concept“ (POC), както и всички услуги свързани със сервизната поддръжка на ниво „Level 2 Support“.

IDENTITY AWARE SECURITY

Продукти на производители с които работим:

Privileged Access Management (PAM) на:

NetIQ Privileged Account Manager на:

Управление на „привилегировани“ потребители – Privilege Access Management (PAM)

Решението за „привилегировани“ потребители – Privilege Access Management (PAM), управлява вътрешния риск, като контролира и наблюдава точно, какво привилегировани потребители, супер-потребители и администратори правят с техния достъп. Потребителите могат да изпълняват само административни задачи, които са специфични за тяхната идентичност и роля. Незабавно идентифицира потенциалните заплахи,  като решението може автоматично да прекратява сесията или да отменя достъпа.

Защо е необходимо това решение?

Управление на цифрови идентичности

Identity Management решенията, осигуряват цялостно управление на сигурността, чрез разширени възможности за проследяване в дълбочина, корелиране на събития, графично представяне на тенденции, мониторинг и следене на критични параметри. Предоставяне широки възможности за търсене и разследване на инциденти.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

NetIQ Identity and Access Management на:

Identity Manager на:

Продукти на производители с които работим:

Access Management на:

Access Management на:

Управление на достъпа – Access Management Solutions

Access Management Solutions са решения, който осигуряват сигурен и лесен достъп на потребителите, до всички налични системи в организацията, включително достъп от мобилни устройства. Осъществява се лесно управление на паролите, както и автоматизиране на ръчните процеси в организацията.

Защо е необходимо това решение?

Single Sign On

Single Sign On е решение, което прави достъпа до корпоративните приложения бърз и удобнeн. Потребителите просто влизат в компютъра си и имат достъп до всички корпоративни приложения, изискващи парола. Single Sign On решението, позволява само с една парола да се достъпят всички уеб базирани приложения на съответния потребител.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

NetIQ Secure
Login на:

Enterprise Single Sign-On на:

Продукти на производители с които работим:

Vasco Data Security
на:

Defender
на:

Строга автентификация

Пряко свързано с управлението на идентичностите е и решението за строга автентификация, с чиято помощ е ясно, че човека, който иска да влезе в мрежата е наистина човека, на който е дадено това право. Това решение може да бъде или с One Time Password, или с PKI сертификат.

Защо е необходимо това решение?

Управление на логове и инциденти по сигурността – SIEM + Log Management Solutions

SIEM + Log Management решенията, предоставят възможност за бързо проучване и откриване на причините, отговорни за проблемите и нарушенията в IT инфраструктурата в реално време. Осъществява контрол върху администраторите и техните действия, извършва мониторинг на всички системи и устройства и открива инциденти в реално време.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

ArcSight и Sentinel на:

Syslog-ng
на:

ADAPTIVE SECURITY ARHITECTURE

Откриване (Predict) - чрез внедряване на решения за управление и анализ на събития – SIEM + Log Management

SIEM + Log Management решенията, предоставят възможност за бързо проучване и откриване на причините, отговорни за проблемите и нарушенията в IT инфраструктурата в реално време. Осъществява контрол върху администраторите и техните действия, 9 извършва мониторинг на всички системи и устройства, и открива инциденти в реално време.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

ArcSight и Sentinel
на:

Syslog-ng
на:

Продукти на производители с които работим:

Firebox
на:


Защита (Prevent) чрез внедряване на устройства за Intrusion Prevention Systems (IPS), решения за Data Loss Prevention (DLP)

IPS защитна стена, е решение за защита от външния свят. В защитната стена могат да бъдат заредени услуги като: Intrusion Prevention, URL Filtering, Reputation – Based Threat Prevention, Spam Prevention, Gateway AntiVirus, Application Control, APT Blocker, 10 Data Loss Prevention, Threat Detection and Response, DNSWatch, Access Portal, Wireless Intrusion Prevention (WIPS).

Защо е необходимо това решение?

Data Loss Prevention

DLP решението, осигурява защита срещу изтичане на чувствителна информация от крайните точки (лаптоп, настолен компютър или сървър), чрез използването на широк спектър от заплахи.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

DLP
на:


Продукти на производители с които работим:

Network Access Control (NAC)
на:


Отговор (Respond): чрез внедряване на Решение за Мрежово управление и достъп – Network Access Control.

Решението за контрол на достъпа (NAC), осъществява пълна видимост на всички познати и непознати устройства в мрежата. Намаляване на усилията на администраторите. Интегрира се с всякакви други продукти, с което повишава ефективността на работа. С централното управление могат да се правят правила, така че външни устройства да нямат достъп до мрежата, а други устройства могат да бъдат директно блокирани. Използва се съществуващата инфраструктура. Използват се съществуващите крайни точки. Не се променя съществуващата ОС. Не се променя и конфигурацията на съществуващата мрежа

Защо е необходимо това решение?

IT SERVICE MANAGEMENT (ITSM)

Продукти на производители с които работим:

Change Auditor for AD, Enterprise Reporter, Metalogix, Recovery Manager
на:


Microsoft Migration and Consolidation

Решенията от Microsoft Platform Management са необходими, за да бъде извършена лесно и професионално миграцията от една платформа на друга, без да се губи време за ръчен труд, и без да се допускат грешки и загуба на данни, при самата миграция.

Защо е необходимо това решение?

Service Management Automation – SMAX

Решението за автоматизация на управлението на услугите (SMAX), е първото софтуерно решение за управление на ИТ и корпоративни услуги, включително управление на ИТ активи, включващо машинно обучение и анализи. Решението може да бъде внедрено локално или в облак.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

SMAX
на:


Продукти на производители с които работим:

RapidRecovery, QoreStor, NetVault, VRanger на:

Data Protector, Data Protector for Cloud Workloads на:

Back-Up and Disaster Recovery

Решенията за защита на данни позволяват лесно управление на данните, архивиране и възстановяване при бедствия.

Защо е необходимо това решение?

Управление на сигурността на Microsoft Active Directory

Решенията за Управление на сигурността на MS Active Directory, включват решения за миграция, съответствие, одит и сигурност. Тези решения работят в Unix, Linux, Mac OS, Java и други бизнес приложения.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

Active Roles, Change Auditor, Enterprise Reporter, Recovery Manager, Migration Manager for Active Directory на:

NetIQ Directory and Resource Administrator на:

Продукти на производители с които работим:

Foglight на:


Performance Monitoring

Решенията за Performance Monitoring са необходими, за да се увеличи видимоста на базите данни – производителност, анализ, наблюдение на OS, визуализация на различни параметри.

Защо е необходимо това решение?

Application Security

Решението за Application Security, предоставя защитата на приложенията от заплахи, срещу кражба на данни и изнасяне на чувствителна информация.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

Fortify на:


Information Management, Big data analytics and security

Платформа за анализ на големи обеми от данни

Платформа за анализ на големи обеми от данни е необходима, за да се извършва анализ на големи обеми от данни използвайки машинно обучение.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

Vertica, IDOL
на:


Продукти на производители с които работим:

Voltage Secure Data
на:


Защита на Големи данни

Решението за защита на големи данни предоставя механизми за шифроване на данните, контрол на достъпа, мониторинг и детекция на аномалии. Това помага на организациите да предотвратят и открият кибератаки, нарушения на данните, както и да се съобразят със съответните регулации и стандарти за защита на данните. ,

Защо е необходимо това решение?

Database Management

Database Management решенията, включват решения за управление на различни видове бази данни, решения за мониторинг на бази данни, репликация на бази данни.

Защо е необходимо това решение?

Продукти на производители с които работим:

Toad, Foglight, Spoglight, SharePlex на:


Продукти на производители с които работим:

KACE product line
на:

ZENworks Suite
на:

Unified Endpoint Management

Управление на системите на крайните точки (Endpoint Systems Management), включва управление на крайни точки, визуализиране и разгръщане на операционната система, поддръжка на софтуер, управление на ИТ активи, защита на крайни точки, service desk.

Защо е необходимо това решение?

School, learning & student information management

Продукти на производители с които работим:

SCHOOL, LEARNING & STUDENT INFORMATION MANAGEMENT
на:


Claster SIS & LMS

Комплексната система за управление на процесите и информацията в учебните заведения позволява по-добра комуникация и сътрудничество, споделяне на ресурси и информация, както и управление на задачи и проекти. Такъв централизиран достъп допринася за по-ефективно функциониране на образователния процес, оптимизиране на административните задачи и подобряване на комуникацията и сътрудничеството в образователната общност. Това води до постигане на по-добри резултати и усъвършенстване на образователния опит за всички засегнати страни – студенти, учители и администратори.

Защо е необходимо това решение?

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.